O firmie
Zakres działalności
Realizacje
Referencje
Kontakt
Ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotycząca dostosowania budynku Internatu Garnizonowego "MARS" do przepisów techniczno-budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej w zakresie eliminacji zagrożenia życia.

Opis:
Celem opracowania była analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku internatu garnizonowego oraz określenie możliwych rozwiązań prowadzących do spełnienia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i likwidację czynników zagrażających życiu. Ponadto przedstawiono koncepcję technicznych rozwiązań stanowiących podstawę do wykonania dokumentacji projektowej dostosowania budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.Rzeczoznawca

dr inż. Andrzej Szycher
- uprawniony rzeczoznawca budowlany,
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń,
- uprawniony do kierowania robotami
  budowlanymi w ograniczonym zakresie

Projektant

mgr inż. Marek Mazur
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń

Współpraca
Od wielu lat współpracujemy stale
z projektantami branż instalacyjnych
takich jak instalacje elektryczne,
sanitarne czy teletechniczne.
Współpracujemy także z
rzeczoznawcami, w tym ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych
czy instalacji sanitarnych