O firmie
Zakres działalności
Realizacje
Referencje
Kontakt
Ocena stanu technicznego budynków w Łambinowickiej Fabryce Maszyn CELPA SA    

Opis:
Celem opracowania była ocena stanu technicznego budynków i ustalenie zakresu prac zabezpieczających i remontowych.Rzeczoznawca

dr inż. Andrzej Szycher
- uprawniony rzeczoznawca budowlany,
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń,
- uprawniony do kierowania robotami
  budowlanymi w ograniczonym zakresie

Projektant

mgr inż. Marek Mazur
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń

Współpraca
Od wielu lat współpracujemy stale
z projektantami branż instalacyjnych
takich jak instalacje elektryczne,
sanitarne czy teletechniczne.
Współpracujemy także z
rzeczoznawcami, w tym ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych
czy instalacji sanitarnych