O firmie
Zakres działalności
Realizacje
Referencje
Kontakt
Ekspertyza techniczna dotycząca pęknięć ścian w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

Opis:
Celem opracowania była ocena stanu technicznego pękniętych i zarysowanych ścian oraz zarysowań tynków, określenie przyczyn powstania uszkodzeń, inwentaryzacja uszkodzeń, przedstawienie technicznych rozwiązań napraw.Rzeczoznawca

dr inż. Andrzej Szycher
- uprawniony rzeczoznawca budowlany,
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń,
- uprawniony do kierowania robotami
  budowlanymi w ograniczonym zakresie

Projektant

mgr inż. Marek Mazur
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń

Współpraca
Od wielu lat współpracujemy stale
z projektantami branż instalacyjnych
takich jak instalacje elektryczne,
sanitarne czy teletechniczne.
Współpracujemy także z
rzeczoznawcami, w tym ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych
czy instalacji sanitarnych