O firmie
Zakres działalności
Realizacje
Referencje
Kontakt
Projekt remontu dachu oraz przebudowa pomieszczeń piwnic na szatnie w budynku głównym oraz przebudowa bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 78

Opis:
Przedmiotem inwestycji był remont dachu krytego dachówką oraz przebudowa pomieszczeń piwnic na szatnie w budynku głównym, a także przebudowa bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrocławiu, w następującym zakresie:

  • dach: wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem wieżyczek i kominów, wymiana instalacji odgromowej, remont poddasza nieużytkowego wraz z wymianą stolarki okiennej i wymianą instalacji oświetleniowej,
  • szatnie: zmianę układu funkcjonalnego części pomieszczeń, remont wraz z wymianą stolarki okiennej, instalacji c.o., instalacji elektrycznych oraz wykonanie wentylacji mechanicznej,
  • blok sportowy: zmianę układu funkcjonalnego, remont pomieszczeń w tym wymianę stolarki okiennej, instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznych, wykonanie wentylacji mechanicznej, renowację elewacji i dachu oraz wykonanie częściowego ich ociepleniaRzeczoznawca

dr inż. Andrzej Szycher
- uprawniony rzeczoznawca budowlany,
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń,
- uprawniony do kierowania robotami
  budowlanymi w ograniczonym zakresie

Projektant

mgr inż. Marek Mazur
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń

Współpraca
Od wielu lat współpracujemy stale
z projektantami branż instalacyjnych
takich jak instalacje elektryczne,
sanitarne czy teletechniczne.
Współpracujemy także z
rzeczoznawcami, w tym ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych
czy instalacji sanitarnych