O firmie
Zakres działalności
Realizacje
Referencje
Kontakt
Współpraca z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Wdrożeniowym “ARAJ” Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Kątach Wrocławskich, w zakresie projektowania stalowych silosów płaskodennych na sypkie materiały spożywcze

Opis:
Przedmiotem wielu zleceń było konstruowanie oraz wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych stalowych silosów płaskodennych różnych wielkości. Powyższy zakres prac obejmował takie elementy konstrukcyjne jak: dachy silosów, płaszcze silosów oraz ich fundamenty, a także elementy konstrukcyjne estakad pod urządzenia doprowadzające ziarno do silosów.Rzeczoznawca

dr inż. Andrzej Szycher
- uprawniony rzeczoznawca budowlany,
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń,
- uprawniony do kierowania robotami
  budowlanymi w ograniczonym zakresie

Projektant

mgr inż. Marek Mazur
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń

Współpraca
Od wielu lat współpracujemy stale
z projektantami branż instalacyjnych
takich jak instalacje elektryczne,
sanitarne czy teletechniczne.
Współpracujemy także z
rzeczoznawcami, w tym ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych
czy instalacji sanitarnych