O firmie
Zakres działalności
Realizacje
Referencje
Kontakt
Koncepcja rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjnego i Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety we Wleniu

Opis:
Przedmiotem opracowania była koncepcja rozbudowy mająca na celu wyodrębnienie z układu Ośrodka powierzchni przeznaczonej na prowadzenie części zabiegów rehabilitacyjnych przy zapewnieniu łatwego dostępu zarówno z budynku głównego jak i z zewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Koncepcja obejmowała układ przestrzenno-funkcjonalny, formę architektoniczną jak również ogólną dyspozycję i zakres instalacji sanitarnych oraz elektrycznych z uwzględnieniem przewidywanego sposobu zapewnienia dostaw związanych z instalacjami mediów.Rzeczoznawca

dr inż. Andrzej Szycher
- uprawniony rzeczoznawca budowlany,
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń,
- uprawniony do kierowania robotami
  budowlanymi w ograniczonym zakresie

Projektant

mgr inż. Marek Mazur
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń

Współpraca
Od wielu lat współpracujemy stale
z projektantami branż instalacyjnych
takich jak instalacje elektryczne,
sanitarne czy teletechniczne.
Współpracujemy także z
rzeczoznawcami, w tym ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych
czy instalacji sanitarnych