O firmie
Zakres działalności
Realizacje
Referencje
Kontakt
Projekt przebudowy i modernizacji budynku Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach.

Opis:
Przedmiotem opracowania była dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza przebudowy i modernizacji budynku przychodni w Kostomłotach. Zakres obejmował przebudowę klatki schodowej i schodów zewnętrznych (dostosowanie do obowiązujących przepisów), adaptację poddasza na cele administracyjno-socjalne oraz części piwnicy na pomieszczenia magazynowe i pomocnicze, przebudowę holu wejściowego, zmianę układu funkcjonalnego poradni dla dzieci oraz oddziału rehabilitacji oraz przebudowę kotłowni i posadzki w piwnicy i wymianę stolarki zewnętrznej (termo-modernizację). Ponadto przewidziano wymianę instalacji sanitarnych, w tym wymianę przyłącza wodociągowego i elektrycznych oraz wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej oraz instalacji teleinformatycznych.Rzeczoznawca

dr inż. Andrzej Szycher
- uprawniony rzeczoznawca budowlany,
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń,
- uprawniony do kierowania robotami
  budowlanymi w ograniczonym zakresie

Projektant

mgr inż. Marek Mazur
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń

Współpraca
Od wielu lat współpracujemy stale
z projektantami branż instalacyjnych
takich jak instalacje elektryczne,
sanitarne czy teletechniczne.
Współpracujemy także z
rzeczoznawcami, w tym ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych
czy instalacji sanitarnych