O firmie
Zakres działalności
Realizacje
Referencje
Kontakt
Ekspertyza techniczna w sprawie uszkodzeń stropodachu budynku stacyjnego GPZ 110/20 kV.

Opis:
Celem opracowania było określenie przyczyn powstania uszkodzeń izolacji termicznej i pokrycia stropodachu budynku stacyjnego GPZ 110/20kV oraz podanie wskazanego zakresu robót naprawczych. W izolacji termicznej zaobserwowano bardzo nietypowe uszkodzenia min.: erozje styropianu w kształcie czasz kulistych od górnej i dolnej papy okładzinowej, „strzępkową” destrukcje styropianu, koliste przetopienie lepiku asfaltowego na papach okładzinowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przyczyną powstania uszkodzeń było oddziaływanie wysokiej temperatury towarzyszącej uderzeniu lub uderzeniom pioruna.Rzeczoznawca

dr inż. Andrzej Szycher
- uprawniony rzeczoznawca budowlany,
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń,
- uprawniony do kierowania robotami
  budowlanymi w ograniczonym zakresie

Projektant

mgr inż. Marek Mazur
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń

Współpraca
Od wielu lat współpracujemy stale
z projektantami branż instalacyjnych
takich jak instalacje elektryczne,
sanitarne czy teletechniczne.
Współpracujemy także z
rzeczoznawcami, w tym ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych
czy instalacji sanitarnych