O firmie
Zakres działalności
Realizacje
Referencje
Kontakt
Nazwa realizacji:
Projekt remontu elewacji, piwnic, dachu oraz klatek schodowych, budowy węzła cieplnego oraz zagospodarowania podwórza kamienic przy ul. B. Prusa 5, 5a i Świętokrzyskiej 57 we Wrocławiu

Opis:
Przedmiotem inwestycji był remont i przebudowa dwóch kamienic mieszkalnych, wielorodzinnych, tworzących zabudowę kwartału ulic Bolesława Prusa, Świętokrzyskiej i Przeskok, w zakresie : elewacji, dachu, klatek schodowych i piwnic, budowy przyłącza c.o., węzła cieplnego, rozprowadzenia instalacji c.o., c.w.u i zagospodarowania terenu wnętrza podwórzowego.Rzeczoznawca

dr inż. Andrzej Szycher
- uprawniony rzeczoznawca budowlany,
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń,
- uprawniony do kierowania robotami
  budowlanymi w ograniczonym zakresie

Projektant

mgr inż. Marek Mazur
- uprawniony do projektowania
  w specjalności konstrukcyjnej
  bez ograniczeń

Współpraca
Od wielu lat współpracujemy stale
z projektantami branż instalacyjnych
takich jak instalacje elektryczne,
sanitarne czy teletechniczne.
Współpracujemy także z
rzeczoznawcami, w tym ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych
czy instalacji sanitarnych